• Advies op het gebied van strategieontwikkeling
    Heeft uw organisatie voldoende focus?

Strategieontwikkeling Focus door ontwikkeling van een goede marketingstrategie


Goede strategie levert focus op

Strategie draait om focus. Vanuit het besef dat de middelen die ter beschikking staan schaars zijn. Geld. Tijd. En vooral aandacht. Een organisatie met een goede strategie heeft focus. Bij een organisatie die de executie van die strategie goed heeft uitgevoerd begrijpen alle medewerkers ook waar de focus ligt. Zo werkt iedereen aan dezelfde doelen en wordt er gestaag toegewerkt naar het 'Grote, harige, uitdagende doel' (BHAG).

Het bepalen van die focus is bepaald geen sinecure. Er is kennis van de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie voor nodig. En misschien nog wel lastiger in de praktijk: zelfkennis.

Uw kerncompetentie als uitgangspunt

Een diepgaand besef van de kracht van uw organisatie: de kerncompetentie. Want pas als je de kerncompetentie doorgrondt kun je beoordelen welke kansen ook echt jouw kansen zijn!

Wij hebben al veel organisaties geholpen bij de vorming van strategie en de executie van strategie. De manier waarop we die ondersteuning leveren kent verschillende vormen: van adviseren, tot coachen of trainen. Vaak ook een mengvorm van deze vormen. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvende eerste
sparringsessie.


Wij hebben veel organisaties geadviseerd op het gebied van strategieontwikkeling en -executie. We geloven in een aanpak waarbij onze rol ligt op het gebied van het ontwikkelen van een doordacht proces, het aanbrengen van structuur en last but not least het leveren van inspiratie en verfrissende nieuwe perspectieven.

Door deze aanpak laten we onze klanten uiteindelijk zelf de antwoorden vinden op belangrijke strategische vraagstukken. Heel logisch eigenlijk, want u kent uw markt, klanten en organisaties beter dan wij ooit zullen doen.

Stacks Image 4424
Hoe ontwikkel je een missie en visie?
Hoe ontwikkel je een robuuste bedrijfs- en marketingstrategie?
Hoe maak je een gedegen interne- en externe analyse?
Hoe maak je een goede SWOT-analyse en confrontatiematrix?
Hoe doorgrondt je de kerncompetentie van jouw bedrijf?
Hoe maak je een scherp business plan op 1 A4 (OGSM)?
Inspiratie: injecteren van trends en ontwikkelingen
Inspiratie: toepassen van creatieve technieken voor doorbreken dogma's


Contactgegevens

10 Beaufort B.V.
KvK 56678002
BTW
NL852255172B01

Postbus 64661
2506 CB Den Haag

06-50865180
info@10beaufort.com


Social media

Ontvang onze nieuwsbrief

E Aanmelden

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor onze nieuwsbrief! U ontvangt een email met de vraag om uw aanmelding te bevestigen.